fbpx

Ring: 060-319 20

Välkommen till oss

Behöver du hjälp med avlopp eller dagvatten, då har du kommit rätt

Sundsvall, Timrå, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall

Certifierade hos:

BAGA, FANN, CIPAX och 4Evergreen

Dina skyldigheter som fastighetsägare

I Sverige regleras enskilda avlopp främst genom miljöbalken och kommunala föreskrifter. Miljöbalken fastställer att det är varje fastighetsägares ansvar att hantera sitt avlopp på ett miljömässigt säkert sätt och att avloppsvattnet inte får orsaka skada på miljön eller hälsan. Kommunerna kan i sin tur utfärda föreskrifter som reglerar hur enskilda avlopp ska utformas och underhållas för att uppfylla kraven i miljöbalken.

I princip måste avloppsvattnet från en fastighet rensas på organiskt material och föroreningar innan det släpps ut i omgivningen. Det finns flera olika typer av enskilda avloppssystem att välja mellan, beroende på förutsättningarna på platsen, såsom markförhållanden, belastning och avstånd till närliggande vattendrag. Det är viktigt att välja rätt system och att se till att det fungerar som det ska, samt att underhållet sköts regelbundet för att undvika negativa miljö- och hälsopåverkningar.

Detta hjälper vi dig gärna på Avlopp4u tillsammans med våra duktiga leverantörer.

Vill du veta mer tryck på knappen informationsbanken. Där kommer vi löpande lägga upp information som vi tror kan hjälpa dig.