fbpx

Ring: 060-319 20

Vi på Avlopp4u är experter på enskilda avlopp och hjälper våra kunder från start till mål. Vi börjar med att ge råd och vägledning kring vilket system som passar bäst för deras specifika situation och förklarar de olika alternativen. 

Sedan tar vi hand om alla formaliteter som tillstånd och ansökningar till myndigheter. 

När det är dags att installera systemet tar vi hand om allt från grävning till installation och testning för att se till att allt är i toppskick. 

Vi är stolta över att erbjuda en sömlös process som tar bort alla bekymmer från våra kunders axlar. 

Genom vårt kunnande och erfarenhet så kan vi se till att systemet uppfyller alla krav och regler, vilket ger våra kunder sinnesfrid och pålitligt avlopp.

Kontakt till Miljökontor

Vid enskilda anläggningar som skall byggas eller ändras har vi alltid en nära dialog med ditt Miljökontor

Så här kan det gå till från start till mål

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Vad är ett enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är ett avloppssystem som används för att ta hand om och avlägsna avloppsvatten från en enskild fastighet eller bostad. Det används vanligtvis i områden där det inte finns något kommunalt avloppsnät att ansluta till.

Ett enskilt avloppssystem består vanligtvis av en kombination av olika komponenter, inklusive en slamavskiljare, en infiltrationsanläggning eller en markbädd, samt en infiltrationssjö eller ett dikessystem för slutbehandling av avloppsvattnet.

Genom att använda ett enskilt avloppssystem kan fastighetsägare ta hand om sitt eget avloppsvatten på plats istället för att ansluta till den kommunala avloppsinfrastrukturen. Detta kan vara fördelaktigt i områden med glest befolkade områden eller där det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga ut det kommunala avloppsnätet.

Det är viktigt att ett enskilt avloppssystem installeras och underhålls korrekt för att undvika miljöpåverkan och spridning av sjukdomar. Regelverk och föreskrifter för enskilda avlopp kan variera beroende på land och region.